Gå tillbaka

Release av Net iD Card Portal v4.4

Publicerad av SecMaker, kategoriserad under Nyheter.

SecMaker har nu släppt Net iD Card Portal version 4.4.

Net iD Card Portal är en avancerad webbportal för enkel utgivning och hantering av smartkort och certifikat. För information om nyheter i v4.4 se Release Notes Net iD Card Portal v4.4.

I och med att Net iD Card Portal v4 nu har funnits som produkt en längre tid kommer SecMaker snart avsluta möjligheten till support för Net iD Card Portal v3.9 och tidigare. Vi har nyligen skickat ut information om slutdatum för support och de alternativ som finns runt uppgradering till Net iD Card Portal v4.4. Kontakta emmelie.hardenborg@secmaker.com för mer information.

Net iD Card Portal v4 i korthet:

• Kortadministration via webbportal med gränssnitt för administratörer, handläggare och kortanvändare.
• Rollbaserad behörighetsmodell integrerad med katalogtjänst (exempelvis Microsoft Active Directory).
• Aktivering, upplåsning, spärr och återskapande av smartkort.
• Stöd för hantering av tillfälliga kort.
• Avancerad certifikathantering inkl möjlighet till utfärdande av servercertifikat.
• Användargränssnitt med ”smarta” funktioner för att förutse det handläggare och kortanvändare önskar göra med ett smartkort.
• Självservice för kortanvändare.
• Möjlighet att tillfälligt delegera behörighet för utfärdande och upplåsning av smartkort.
• Kryptering av känslig data i databasen.
• Gränssnitt för granskning av loggar samt signering av alla logghändelser för att förhindra manipulation av loggar.
• Användargränssnitt som i stor utsträckning kan anpassas till organisationens önskemål om grafisk design vad det gäller logotyp, bakgrunder, texter, typsnitt och placering av funktioner.

Tveka inte att kontakta oss för mer specifik information om produkten eller ladda ned produktlbadet här.

Kommentera