Gå tillbaka

Mediastorm kring IT-säkerhet

Publicerad av SecMaker, kategoriserad under Nyheter.

Just nu stormar det i media kring sårbar IT-säkerhet och riskerna för informationsläckage.

Vad är det som händer egentligen? Problematikens kärna är att hoten alltid funnits men att det saknas fokuserade angreppssätt och rutiner.

Den stora utmaningen är den mänskliga faktorn, det vill säga användarnas beteenden och efterlevnad av de säkerhetsrutiner organisationen instiftar.

Under en vanlig arbetsdag används upp till femton olika lösenord som måste bytas kontinuerligt. Det säger sig självt att det är omöjligt att komma ihåg alla utan att skriva ned dem. För att underlätta för sig själva lånar användarna ut sina lösenord, använder samma lösenord till flera system eller skriver ner dem på papperslappar.

Att inte logga ut från systemet när man lämnar sin dator eller att få nya lösenord muntligen genom telefonsamtal hör också till mänskliga beteenden som försvårar IT-säkerhetsarbetet.

Som om detta inte vore nog känner nästan alla till att det aldrig varit enklare att hacka lösenord. Att få 100% IT-säkerhet är mycket svårt. Med smarta kort går det dock att skapa mycket säkrare system.

När lösenorden tas bort styrs användaren till att enbart använda sitt smartkort. På så sätt blir det enklare att efterleva säkerhetsrutinerna.

En genomtänkt klientdesign gör det dessutom möjligt att ge medarbetarna mervärden som singelinloggning och flyttbara sessioner. Oftast med överraskande positiva resultat och nöjdare medarbetare.

så blir du partner

Kommentera