Gå tillbaka

Nackas kommunordförande på besök

Publicerad av SecMaker, kategoriserad under Nyheter.

I december gästades SecMaker av Mats Gerdau, kommunalråd och ordförande för kommunstyrelsen i Nacka kommun. Tillsammans med Carl Johan Eiderbrant, ordförande för Företagarna Nacka Värmdö, fick Mats en presentation av SecMakers engagemang i en rad nationella säkerhetsinitiativ.  Mats Gerdau presenterade i sin tur intressanta infrastrukturprojekt under utveckling i kommunen. Agendan innehöll också en diskussion om de initiativ som görs i Nacka kommun för att främja insteg för ung arbetskraft i näringslivet och SecMakers roll i detta som växande entreprenörsföretag och arbetsgivare.

Nacka kommun är medlemmar i SITHS och har nära 300 medarbetare som dagligen använder sig av Net iD för säkert inloggning på sin arbetsplats.

Bilden visar, från vänster, Marie Heller, personalchef SecMaker, Mats Gerdau, kommunordförande i Nacka kommun, Carl Johan Eiderbrant, ordförande Företagarna Nacka Värmdö och Niklas Anderson, VD SecMaker.

Besök på SecMaker december 2012 copy

Kommentera