Gå tillbaka

Säker inloggning i molnet med smarta kort

Publicerad av SecMaker, kategoriserad under Nyheter.

SecMaker har inlett samarbete med IT-tjänsteföretaget SineQra Solutions kring smartkortinloggning i Microsofts molnbaserade tjänster. Genom samarbetet blir SineQra först ut med att erbjuda användare av Microsoft Azure, Office 365 och andra molnbaserade tjänster säker inloggning och tvåfaktorautentisering med smarta kort. Tjänsten som bygger på Net iD Enterprise kombinerar smartkortsbaserad inloggning med federationstekniken SAML. På så sätt kan smarta kort och PIN-kod användas för primär inloggning mot molnet för att sen erbjuda singelinloggning (SSO) mot alla bakomliggande tjänster.

Genom samarbetet med SineQra och Microsoftkan vi presentera en tjänst som erbjuder full IT-säkerhet i molnet och samtidigt svarar upp mot användarkraven på enkelhet och flexibilitet. SineQras erbjudande gör det också enkelt för organisationer som redan investerat i Net iD, smarta kort och PKI att dra nytta av fördelarma med federering på ett kostnadseffektivt sätt.

– Tjänsten är komplett och inkluderar drift, underhåll och systemövervakning till en fast kostnad per användare och månad. Vi vänder oss till exempel till privata företa i vårdsektorn som fått upp ögonen för molnbaserade tjänster. Genom integration till landstingens SITHS-koncept erbjuds vårdgivare säker åtkomst till skyddad information som patientjournaler och receptportaler i molnet. På så sätt kan vi möta kraven i vården kring hög patientsäkerhet, tillgänglighet och kostnadseffektivitet, säger Lennart Johansson, VD på SineQra.

För mer information om SineQras tjänst för säkerhet i molnet kontakta Lennart Johansson, VD på SineQra Solutions ABlennart.johansson@sineqra.com

För mer information om SecMakers satsningar på molnsäkerhet kontakta Patrik Larsson, Säljchef på SecMakerpatrik.larsson@secmaker.com

Kommentera