Gå tillbaka

”Det där kommer att fungera i nästa version”…

Publicerad av SecMaker, kategoriserad under Blogg.

SecMaker har sedan länge både officiella och inofficiella samarbeten med de stora internationella hård- och mjukvaruleverantörerna. I de flesta fall ligger fokus på att lösa tillkortakommanden som uppstår när man kombinerar lösningar från olika leverantörer.

Tyvärr är det inte alltid att just vi kan lösa dessa problem utan vi är beroende av samarbetet med aktuell leverantör och att respektive part engagerar sig i problemet och lösningen. I de flesta fall fungerar detta samarbete väl och gör att vi tillsammans kan erbjuda ännu bättre funktioner rörande säkerhet och användbarhet.

De senaste åren har jag tillbringat mycket tid med vårt samarbete med Citrix för att bygga intelligenta lösningar. Sessionsförflyttning med smarta kort är en av de funktioner som används och uppskattas av våra kunder. Citrix bygger nu också in mer och mer av den funktionaliteten vilket är mycket välkommet. I de senare releaserna av Receiver och StoreFront finns dock en del arbete kvar att göra.
”Men allt det där löser sig till nästa version”…

Till syvende och sist handlar det ju om hur slutanvändarna uppfattar lösningen. Om det inte fungerar som det är tänkt skapar det frustration. Vi måste erbjuda tillgänglighet, användbarhet och säkerhet, dessa ord är inte alltid förenliga. Det arbete vi genomför med våra teknikpartners syftar dock till det, men innebär också att mycket tid går att till test och verifiering. Ibland kan vi lösa problemen direkt, ibland behöver vi göra det tillsammans.
”Men det där löser vi i nästa version”…

Jag jobbar mycket med våra teknikpartners och vet det är en föränderlig värld vi lever i. Det vi och våra partners vill är att hela tiden stärka erbjudandet och utveckla produkterna till det bättre. Var och varannan gång man startar om sin dator uppdateras den. Var och varannan dag kommer det uppdateringar till datorn, på apparna i telefonen, eller en uppdatering till telefonens operativsystem. Det har blivit vår vardag att ”uppdatera programvaran”. När en ny generations mjukvara släpps händer ibland att alla funktioner som funnits i tidigare inte finns med, alternativt fungerar på ett ”bättre sätt”, men vill man ligga i framkant måste man ibland göra avkall på vissa saker.
”För allt det där kommer ju med i nästa version”…

I de nya versionerna av Citrix-plattformarna har det skett en rad grundläggande förändringar vilka vi blivit nödgade att ta ställning till och förändra våra produkter för att alla funktioner ska hamna på plats. Jag och mina kollegor får dagligen frågor kring bl.a. ”Fast Connect 2”, som nu äntligen finns på plats, om vad som fungerar och inte. Det som nu återstår är att implementera stöd för Citrix kommande autentiserings SDK (Software Development Kit) som ska finnas tillgängligt Q4 2014. Det innebär att vi på ett mycket snabbare och smidigare sätt kommer kunna hantera sessioner och återansluta till dessa utan att förlora funktionalitet.
”Men allt det där tar vi med i nästa version”…
Jens Alm