Gå tillbaka

Release av Net iD Card Portal v4.8

Publicerad av Emmelie Hardenborg, kategoriserad under Nyheter.

SecMaker har nu släppt Net iD Card Portal version 4.8.
De viktigaste nyheterna i den nya versionen är:

 • Aktiva användare: Möjligt att se en lista över alla användare som är inloggade i Net iD Card Portal.
 • Support för Microsoft Windows Server 2012 R2 (Windows NT 6.3).
 • Support för Microsoft Active Directory 6.3.
 • Support för Microsoft Internet Information Services 8.5.
 • Support för Microsoft Certificate Authority 6.3.
 • Support för Microsoft SQL Server 2014 (MSSQLSERVER 12.0).
 • Support för användning av Alternativa Ämnesnamn (Subject Alternative Name attributes) i servercertifikat.
 • Support för kortet ”Tjanstekort EID” med nytt chip.
 • Support för kortet Gemalto ”Instant EID IP9” med nytt chip.
 • Uppdaterat: Licensräknare med antal aktiva användare/kort istället för som tidigare totalt antal användarposter.
 • Uppdaterat: Användaravtal, EULA (End User License agreement).

För mer information om nyheter i v4.8 se Release Notes Net iD Card Portal v.4.8.

Net iD Card Portal är en avancerad webbportal för enkel utgivning och hantering av smartkort och certifikat.

Net iD Card Portal v4 i korthet:

 • Kortadministration via webbportal med gränssnitt för administratörer, handläggare och kortanvändare.
 • Rollbaserad behörighetsmodell integrerad med katalogtjänst (exempelvis Microsoft Active Directory).
 • Aktivering, upplåsning, spärr och återskapande av smartkort.
 • Stöd för hantering av tillfälliga kort.
 • Avancerad certifikathantering inklusive utfärdande av servercertifikat.
 • Användargränssnitt med “smarta” funktioner för att förutse det handläggare och kortanvändare önskar göra med ett smartkort.
 • Möjlighet att delegera behörighet för utfärdande, upplåsning och återskapande av smartkort via arbetsorder.
 • Självservice för kortanvändare.
 • Förenklad administration av kort utfärdade av betrodd tredjepart.
 • Kryptering av känslig data i databasen.
 • Gränssnitt för granskning av loggar samt signering av alla logghändelser för att förhindra manipulation av loggar.
 • Användargränssnitt som i stor utsträckning kan anpassas till organisationens önskemål om grafisk design vad det gäller logotyp, bakgrunder, texter, typsnitt och placering av funktioner.

Tveka inte att kontakta oss för mer specifik information om produkten eller ladda ned produktbladet här.

Kommentera