Gå tillbaka

Därför väljer allt fler organisationer virtualisering

Publicerad av SecMaker, kategoriserad under Blogg.

Virtuella arbetsmiljöer 04

Förra veckan visade vi på hur en virtualiserad arbetsmiljö kan bidra till att både öka IT-avdelningens kontroll och förbättra slutanvändarnas flexibilitet. Anledningarna till att många organisationer väljer virtualiserade skrivbordsmiljöer är flera, från ökad flexibilitet för användare och affärsprocesser, till minskade kostnader för IT administration och hårdvara. Virtualisering kan också vara ett första viktigt steg för att bättra organisationens IT-säkerhet.

Fyra fördelar med virtualisering

Virtualisering minskar kostnaderna för IT administration

En av de uppmärksammade fördelarna med en virtualiserad IT-miljö är möjligheten att reducera insatsen och därmed de operativa kostnaderna för IT-administration och support. Då en virtuell desktopmiljö innebär att en enda ”image” och version av applikationer och operativsystem körs centralt för hela företaget minskar trycket på IT-organisationen att hantera olika kombinationer av operativsystem, applikationer och terminaler. Eftersom de olika applikationerna och plattformarna dessutom isolerats från varandra och den lokala systemmiljön minimeras även kravet att specialanpassa och testa olika tjänster med varandra för att säkerställa kompatibilitet.

Med färre installationer av varje applikation försvinner risken att fel multipliceras med antalet medarbetare i organisationen. Skulle något gå snett och en uppgradering behöva backas hanteras den en gång, på ett centralt ställe. Centraliserad hantering och administration minimerar slutligen behovet av att IT-personal besöker varje individuell medarbetare vilket också bidrar till minskade operativa kostnader.

Ökad flexibilitet och kortare Time-To-Market

Tack vare den centrala hanteringen går det ofta betydligt snabbare att rulla ut nya versioner och uppdateringar av plattformar och applikationer i en virtuell skrivbordsmiljö än i den traditionella client-server miljön. En ny klient kan läggas till på ett par minuter och ge nya medarbetare möjlighet att direkt komma igång med sitt arbete. En organisation med hundra- eller till och med tusentals medarbetare kan uppgradera sitt operativsystem eller sin applikationsplattform inom loppet av ett par timmar i stället för veckor eller månader.

Genom en smidigare och mer effektiv utrullning av nya IT-tjänster får organisationens medarbetare tillgång till nya verktyg snabbare än tidigare. Därmed ökar chansen till förbättrad produktivitet och att snabbare kunna ta tillvara på nya affärsmöjligheter.

Minskade kostnader för utrustning och energi

Eftersom applikationer och operativsystem körs centralt och sen streamas ut till användarna minskar behovet av lokal processorkraft. När all processorkraft i stället finns centralt ges möjligheter till rationalisering både vad gäller hårdvarukostnader och energiförbrukning. Vid användning av tunna klienter som förbrukar betydligt mindre energi än en fet klient, uppstår snabbt ytterligare energibesparingar.

Ökad användarflexibilitet

I en virtuell desktopmiljö är slutanvändaren inte längre beroende av att en personlig eller dedikerad terminal är tillgänglig för att denna ska kunna utföra sitt jobb. Medarbetaren kan nå sin kompletta desktop ”on-demand” oberoende av vilken maskin de använder sig av: en PC på kontoret, hemmadatorn eller en helt extern dator hos kund eller partner. Användarupplevelsen förblir densamma. Slutanvändarflexibiliteten ökar radikalt och därmed möljigheten att själv välja när, var och hur man ska arbeta. Virtualisering kan på så sätt också vara en lösning för att ge den flexibilitet som efterfrågas i dynamiska arbetsmiljöer som sjukhus eller ute i detaljhandeln.

Virtualisering bidrar till ökad IT-säkerhet

Vi konstaterade inledningsvis hur en av dagens största IT-utmaningar är relaterad till behovet av kvalificerad IT-säkerhet i en alltmer mobil och flexibel omvärld. En virtuell desktopmiljö kan bidra till sänkta kostnader och ökad användarflexibilitet. Den kan också hjälpa till att lägga grunden för ökad IT-säkerhet, utan att kompromissa med tillgänglighet och användarvänlighet.

Traditionellt sett distribueras företagsinformation och affärsstödsapplikationer ut till alla medarbetares terminaler och lagras i hög grad lokalt. Distribuerad och lokalt lagrad data ökar sårbarheten och risken för dataintrång vilket leder till att säkerheten luckras upp. Med virtuella skrivbord lagras i stället all information och alla applikationer centralt. På så sätt förbättras möjligheterna att skydda data, göra backuper och återställa skadad eller förlorad information.

I den virtualiserade IT-miljön görs applikationer och tjänster tillgängliga för organisationens slutanvändare baserat på fördefinierade användarprofiler och centrala policy-beslut. När en arbetssession avslutas och den virtuella desktoppen stängs ner går sessionen och med den all information och data tillbaka till det centrala, skyddade datacentret. Nedlåsning av laptoppen minimerar risken för att den ska smittas av skadlig kod. I en virtuell arbetsmiljö där alla applikationer och data lagras centralt innebär inte heller en förlorad eller stulen laptop längre någon större säkerhetsrisk.

En virtuell arbetsmiljö kan på så sätt bli en viktig hörnsten för att skydda affärskritisk eller integritetsskyddad data inom alla typer av organisationer: hälso- och sjukvård, finansiella sektorn, privata företag eller offentlig förvaltning. För en komplett säkerhetslösning räcker det dock inte med att på ett kvalificerat sätt skydda information och data. Det är lika viktigt att kunna säkerställa att rätt individer får tillgång till datan. Lösningen behöver därför också kunna identifiera och autentisera systemets slutanvändare på ett konsekvent och enhetligt sätt, oavsett var de befinner sig och vilken terminal de använder.

Här erbjuder kombinationen PKI och smarta kort ett säkert, kostnadseffektivt och användarvänligt alternativ.

I vår nästa och avslutande artikel kommer vi titta närmare på fördelarna med att kombinera en virtualiserad arbetsmiljö med smartkortbaserad IT-säkerhet. Vill du redan nu veta mer om smartkortbaserad IT-säkerhet i virtuella arbetsmiljöer kan du ladda ner vårt whitepaper Säkerhet i virtuella skrivbordsmiljöer här. 

SecMaker är Nordens ledande leverantör av smartkortbaserade säkerhetslösningar till företag, myndigheter och organisationer. Vill du veta mer om säkerhet med smarta kort är du varmt välkommen att kontakta oss.

Kommentarer inaktiverade för Därför väljer allt fler organisationer virtualisering

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+