Gå tillbaka

Den moderna IT-avdelningens nya utmaningar

Publicerad av SecMaker, kategoriserad under Blogg.

Virtuella arbetsmiljöer 02

I förra veckan belyste vi hur företag och organisationer blivit allt mer mobila och flexibla och hur detta skapar nya förväntningar från medarbetarna att få tillgång till applikationer och tjänster varsomhelst och närsomhelst. Den ökade flexibiliteten har blivit något av IT-avdelningens mardröm och dagens IT-ansvariga står inför större och mer komplexa utmaningar än någonsin tidigare.

Fyra utmaningar för den moderna IT-avdelningen

Ökad organisatorisk flexibilitet

När förändringstakten ökar i organisationer och företag ökar kraven på IT att hinna med och löpande anpassa lösningarna efter nya förutsättningar. Det handlar både om att snabbt och smidigt integrera nya medarbetare eller organisationer i den befintliga IT-miljön och att kostnadseffektivt kunna lägga till ny funktionalitet och nya tjänster för att ta tillvara på teknik- och affärsmöjligheter.

Utmaningen ligger oftast inte i att identifiera eller utveckla nya IT-verktyg och applikationer utan snarare i att så snabbt och kostnadseffektivt som möjligt få ut dessa i organisationen och till varje individuell medarbetares arbetsplats.

Multiplikatoreffekt: användare * terminaler * applikationer

Som en följd av att olika typer av medarbetare arbetar enligt olika processer och har olika behov av IT-stöd ökar utmaningen i komplexitet. Kombinationen tjänster, applikationer, information och en myriad av olika terminaler såsom laptops, desktops, arbetsstationer, smartphones, läsplattor gör att antalet kombinationer multipliceras till ett närmast obegränsat antal. Och alla dessa olika typer av IT-arbetsmiljöer kan förekomma i en och samma organisation, med stöd från en och samma IT-avdelning.

Att provisionera, administrera, felsöka och uppgradera varje medarbetares lokala IT-miljö: operativsystem och olika typer av applikationer är resursintensivt. Att säkerställa en IT-miljö som möter alla individers unika behov kan i värsta fall bli IT-ansvarigas administrativa och kostsamma mardröm.

Krav på säkerhet vid ökad mobilitet

I takt med att företagets medarbetare blir alltmer mobila blir också affärsapplikationer och information det. Ökad tillgänglighet leder till ökad sårbarhet, dels genom att hackers eller organiserad brottslighet kan dra nytta av dåliga säkerhetsrutiner för mobilt arbete dels som en följd av att mobiler, laptops och läsplattor glöms kvar eller stjäls på vägen.

Försämrad IT-säkerhet innebär ett affärskritiskt hot och medför direkta kostnader för organisationen. IT- och säkerhetsansvariga står inför utmaningen att skydda klassificerad information och affärskritiska applikationer från obehörig åtkomst. Komplexiteten ligger i att göra detta utan att säkerheten blir till hinder för organisationens medarbetare i deras mobila arbete. Användbarhet och säkerhet måste gå hand i hand.

Krav på kostnadskontroll och effektivitet

För de allra flesta IT-avdelningar kan en fjärde övergripande utmaning läggas till de tidigare tre. På de flesta håll har de senaste årens osäkra konjunktur också lett till att IT-budgetar nagelfars i högre grad än tidigare. Ofta handlar det om att att hantera de nya förutsättningarna inom befintliga budgetramar.

Dagens IT-avdelningar står därför inför balansakten att leverera mer service och ökad flexibilitet med bättre säkerhet för samma peng som tidigare.

Nästa vecka kommer vi titta närmare på hur många av dagens IT-ansvariga i jakten på konkurrenskraftiga lösningar till de nya utmaningarna, väljer att omvärdera sin IT-miljö från grunden. Vill du redan nu veta mer om smartkortbaserad IT-säkerhet i virtuella arbetsmiljöer kan du ladda ner vårt whitepaper Säkerhet i virtuella skrivbordsmiljöer här. 

SecMaker är Nordens ledande leverantör av smartkortbaserade säkerhetslösningar till företag, myndigheter och organisationer. Vill du veta mer om säkerhet med smarta kort är du varmt välkommen att kontakta oss.

Kommentarer inaktiverade för Den moderna IT-avdelningens nya utmaningar

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+