Gå tillbaka

Miljoner i besparingar med mobila arbetsflöden

Publicerad av Emmelie Hardenborg, kategoriserad under Nyheter.

iStock_000027073467_Full

Konsultföretaget Grandezza har gjort en nyttokalkyl för mobila arbetsflöden. Nyttoanalysen visade att om verksamheten i Landskrona Stad skulle införa mobila lösningar för de 60 sköterskor som finns i kommunen, så skulle det ge en ren vinst på mellan 2,5 och 7,5 miljoner.

Grandezzas rapport visar att ett mobilt arbetssätt ger stora effekter på påverkbara tider.

Vinstnivåernas storlek kan variera beroende på hur lyckat ett införande blir. Med andra ord hur väl ett införandeprojekt med vidhängande verksamhetsanpassning lyckas. Påverkbar tid i det här fallet är tid för dokumentation, ställtider med mera. Analysen pekar även på kvalitet och inte minst attraktivitet för den arbetsgivare som går längre genom att tillhandahålla mobila verktyg för sköterskorna.

När Landskrona kommun nyligen genomförde en POC med mobilt arbete användes SecMakers produkt Net iD Access och SITHS-kort för inloggningssäkerhet. Kontakta SecMaker om du vill ta del av mera utförlig information om Net iD Access eller nyttokalkylen.

Kommentarer inaktiverade för Miljoner i besparingar med mobila arbetsflöden

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+