Gå tillbaka

Kontroll och flexibilitet med virtualiserad arbetsmiljö

Publicerad av SecMaker, kategoriserad under Blogg.

Virtuella arbetsmiljöer 03

I vår förra artikel såg vi hur dagens IT-avdelningar står inför balansakten att leverera mer service, erbjuda ökad flexibilitet och förbättra säkerheten för samma peng som tidigare. För att hitta konkurrenskraftiga lösningar till dagens utmaningar väljer alltfler IT-ansvariga att omvärdera sin IT-miljö från grunden. Ett område som hamnar under luppen är den traditionella client-server arkitekturen med dess begränsningar. I stället framstår en virtualiserad IT-miljö som ett attraktivt alternativ för allt fler organisationer.

Från client-server till virtualisering

Den traditionella client-servermiljöns begränsningar

En traditionell client-servermiljö innebär att mjukvara, operativsystem och applikationer installeras på varje medarbetares unika terminaler: stationära datorer, bärbara PC, smartphones och läsplattor.

Normalt har olika typer av terminaler olika operativsystem, applikationsstöd och därmed olika förutsättningar. Applikationer och mjukvarutjänster är utvecklade för och anpassade efter varje unik typ av terminal och dess operativsystem. Organisationer med olika typer av användare, med olika behov får därför en utbredd flora av kombinationer och varianter som behöver verifieras, provisioneras och administreras. Detta är ett arbete som i slutändan blir långsamt, dyrt och svårt att hantera. Den lokala hanteringen av varje enskild klient när t ex ny mjukvara ska installeras eller uppdateras bidrar också till totalkostnaden.

Virtualisering – så funkar det

En av grundprinciperna inom klientvirtualisering är att separera operativsystemet och de applikationer användaren kör från den fysiska, lokala hårdvaran. Det blir på så sätt möjligt att centralisera applikationer och data till ett datacenter. I stället för att installeras lokalt ute på varje medarbetares dator samkörs alla applikationer och operativsystem i en central miljö. Den centraliserade styrningen ger på så sätt IT-ansvariga nya möjligheter att mer effektivt hantera och administrera den centrala, gemensamma bild av varje operativsystem eller applikationsplattform.

Organisationens medarbetare får tillgång till en komplett digital skrivbordsmiljö med utvalda applikationer och tjänster från en tunn klient, en vanlig dator eller en smartphone eller läsplatta. Eftersom alla tjänster, applikationer som operativsystem, körs centralt görs den digitala arbetsmiljön tillgänglig för slutanvändaren genom streaming.

När medarbetarnas digitala arbetsplatser flyttas från slutanvändarens dator till ett centraliserat datacenter minskar insatserna för provisionering,lagring och support av varje individuell klient. Eftersom inga applikationer installeras lokalt minskar risken för inkompatibilitet mellan olika programversioner och därmed behov av tester. I en virtualiserad miljö kan alla kompatibilitetsfrågor på så sätt hanteras centralt, en gång för alla.

Separationen av applikationer och operativsystem från den fysiska enheten gör det också möjligt att köra alla applikationer på alla typer av terminaler utan lokala specialanpassningen. Oavsett var slutanvändarna befinner sig och hur de väljer att jobba är arbetsmiljön och upplevelsen densamma.

Virtualisering med Citrix XenDesktop och XenClient

Med XenDesktop och XenClient erbjuder Citrix ett attraktivt alternativ för virtualisering av skrivbordet.

Citrix XenClient

Citrix XenClient är en så kallad hypervisor som gör det möjligt att virtualisera klienterna hos organisationens medarbetare. Rent logiskt placerar sig XenClient mellan hårdvaran och operativsystemet och delar upp maskinens resurser. Detta innebär bland annat att flera virtuella operativsystem kan köras sida vid sida på en och samma fysiska dator, helt isolerade från varandra.

Det gör det i sin tur möjligt att skapa en privat miljö och en professionell arbetsmiljö, med olika operativsystem och olika applikationer som fungerar sida vid sida. Eftersom de olika operativsystemen säkerhetsmässigt kan isoleras helt ifrån varandra är det möjligt att skydda företagets applikationer och filer fullt ut, samtidigt som användaren är helt fri att göra vad som helst på sin privata virtuella dator.

Citrix XenClient erbjuder också fördelen att det går att ”checka ut” och köra den virtuella desktopklienten offline lokalt på medarbetarens klient. Detta har traditionellt inte varit möjligt i en virtualiserad miljö.

Citrix XenDesktop / XenApp

Citrix XenDesktop gör det möjligt att snabbt och säkert leverera ett komplett digitalt skrivbord till alla användare i organisationen, oavsett om de är stationära eller mobila. En av fördelarna med lösningen är att den erbjuder tre olika alternativ för virtualisering och hur det virtuella skrivbordet kan göras tillgänglig för slutanvändaren:

  • En serverhostad desktop är hostad i en Windows Server, Remote Desktop Services, och delas av flera användare. Multipla användare kopplar upp sig till samma virtuella server och delar resurser i samma operativ. En hel desktop eller enstaka applikationer kan levereras med upplevelsen att de körs helt lokalt.
  • Vid desktop streaming är det virtuella skrivbordet installerat och körs centralt från datacentret. Både operativsystem och applikationer levereras som en strömmad bild över nätet till slutanvändaren som får samma användarupplevelse som vid en lokal installerad tjänst.
  • Vid användning av virtual desktop infrastructure (VDI) hostas en bild av den virtualiserade desktopen som en egen virtuell maskin som körs på en hypervisor i det centrala datacentret IT-avdelningen kan på så sätt erbjuda varje medarbetare den upplevelse som passar dem bäst, beroende på om de har anslutning till nätverket eller behöver kunna jobba lokalt och synkronisera när uppkoppling finns tillgänglig igen.

Det här är tredje delen i vår artikelserie om säkerhet i virtuella arbetsmiljöer. Den första delen hittar du här. Nästa vecka kommer vi titta närmare på fördelarna med att välja en virtualiserad arbetsmiljö för att möta kraven på flexibilitet och säkerhet. Vill du redan nu veta mer om smartkortbaserad IT-säkerhet i virtuella arbetsmiljöer kan du ladda ner vårt whitepaper Säkerhet i virtuella skrivbordsmiljöer här. 

SecMaker är Nordens ledande leverantör av smartkortbaserade säkerhetslösningar till företag, myndigheter och organisationer. Vill du veta mer om säkerhet med smarta kort är du varmt välkommen att kontakta oss.

Kommentarer inaktiverade för Kontroll och flexibilitet med virtualiserad arbetsmiljö

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+