Certificate Provider

 

 

Här ett antal exempel på hur Net iD’s Certificate Provider kan öka tydligheten för användarna och samtidigt lyfta fram ert varumärke/logotyp.
Bild 1: Certifikatvals dialog i Internet Explorer – Utan Certificate Provider konfigurerad

IE_without

 

Bild 2: Certifikatvals dialog i Internet Explorer – Med Certificate Provider konfigurerad

 

 

IE_with_002