Credential Provider

Här ett antal exempel på hur Net iD’s Credential Provider kan öka tydligheten för användarna och samtidigt lyfta fram ert varumärke/logotyp.
Bild 1: Inget kort i kortläsaren – Vanliga Net iD installerad utan Credential Provider konfigurerad
no_card_without_netid

Bild 2: Inget kort i kortläsaren – Net iD installerad med Credential Provider konfigurerad
no_card_with_netid

Bild 3: Ett kort i kortläsaren – Vanliga Net iD installerad utan Credential Provider konfigureradcard_without_netid

Bild 4: Ett kort i kortläsaren – Net iD installerad med Credential Provider konfigurerad

card_with_netid_002

Vissa applikationer är ”Credential Provider”-medvetna. Här några skärmdumpar från:
a) Den i Windows inbyggda VPN-klienten
b) RDP-klienten
c) UAC-prompten
d) Kör som annan användare

a)

vpn_connect

b)

rpd_connect

c)

uac_prompt

d)

runas_with_netid

cardlabel
cardnumber
issuer.object identifier
subject.object identifier
upn
pinattempts