Godkännande av lagring av personuppgifter

Jag samtycker till att SecMaker behandlar och sparar personuppgifter om mig.

SecMaker sparar och använder de personuppgifter som behövs för att kunna skicka relevanta kunderbjudanden, nyhetsbrev och inbjudningar samt ge våra kunder god service.

Med personuppgifter avses sådan information som på ett eller annat sätt kan kopplas till dig som person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn, men även vara uppgifter som exempelvis e-postadress eller telefonnummer.