Godkännande av lagring av personuppgifter

Genom att anmäla dig för detta utskick samtycker du till att SecMaker samt SecMakers utvalda partners behandlar och sparar personuppgifter om dig. Vi säljer aldrig vidare personuppgifter till tredjepart.
Vi på SecMaker sparar och använder de personuppgifter som behövs för att kunna skicka relevanta kunderbjudanden, nyhetsbrev och inbjudningar samt ge våra kunder god service.
Med personuppgifter avses sådan information som på ett eller annat sätt kan kopplas till dig som person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn, men även vara uppgifter som exempelvis e-postadress eller telefonnummer.