Kundcase

Sveriges-kommuner

En gemensam plattform för kommunal IT-säkerhet

Sveriges kommuner har som uppgift att säkerställa service och tillgänglighet inom vitt skilda verksamheter: från stadsplanering, renhållning, räddningstjänst och kollektivtrafik till utbildning, äldreomsorg och hälso- och sjukvård. För den som är IT-ansvarig betyder spridda verksamheter olika förväntningar på IT-stöd i utvecklings- och förändringsarbete. Gemensamt är att de flesta ser ett ökat behov av att förbättra IT-säkerheten i en alltmer mobil och flexibel värld.

Helse_vest

Helse Vest

Helse Vest IKT arbetar med att löpande förbättra IT-säkerheten för 26900 medarbetare i vården. De strävar samtidigt efter att erbjuda regionens medarbetare en så smidig och flexibel arbetsmiljö som möjligt. För att adressera båda behoven tog Helse Vest redan 2011 beslutet att införa smartkortbaserad inloggning på bred bas i organisationen. Idag använder sig Helse Vest av programvaran Net iD Enterprise från SecMaker för att förbättra IT-säkerheten och öka flexibiliteten.

Ahus

Akershus Universitetssykehus

När planerna för Akershus Universitetssykehus sattes igång var målet att frigöra mer tid för vård och och samtidigt förbättra patientsäkerheten. Det verkställdes genom en smartkortbaserad säkerhetslösning från Buypass, med Buypass Access Manager för administration av elektroniska IDn och PKI-programvaran Net iD från SecMaker som grund. Idag använder alla anställda på Ahus ett personligt smartkort för inpassering i sjukhusets lokaler, säker inloggning till sjukhusets nätverk och för elektronisk signering.

Nyhetsbrev

Prenumerera på SecMakers nyhetsbrev för uppdateringar och inspiration om säker och enkel inloggning med smarta kort.