Säker inloggning med SITHS-kort i hälso- och sjukvård

Inloggning i olika system och stora mängder känslig information är en utmaning för hälso- och sjukvårdssektorn. Krav på maximal patientsäkerhet ställs mot flexibilitet och en smidig vardag för vårdens medarbetare. Net iD och smarta kort ger:

 • Enkel och säker singelinloggning till alla system
 • Flexibelt arbete genom sessionsförflyttning
 • Stöd för mobila enheter och användare

iStock_000021755902_Large

IT-säkerhet som ett verktyg för god hälsa

I Europa pågår flera initiativ i syfte att etablera en gemensam plattform för eHälsa och utbyte av elektronisk patientinformation över landgränserna. epSOS och STORK är de stora övergripande projekten. Ett grundläggande krav är att stärka vårdutövarens digitala identitet med tvåfaktorautentisering baserad på smarta kort. På så sätt förbättras patientsäkerheten och individers integritet kan skyddas på bästa sätt.

Sverige, Norge och Finland ligger i framkant och bedriver alla nationella projekt för förbättrad IT-säkerhet i hälso- och sjukvård. Alla tre länderna har valt programvaran Net iD för inloggning med certifikat och smarta kort i den komplexa miljö av vårdplattformar och system som förekommer inom sjukvården. I Sverige drivs arbetet för nationell eHälsa av Inera. SITHS är det smarta kortet som identifierar medarbetare i vård och omsorg och säkerställer säkerheten vid inloggning och digitala underskrifter. Genom Inera och SITHS är Net iD idag integrerad i IT-miljön på Sveriges samtliga landsting och kommuner.

SecMakers roll är att bidra till förbättrad IT-säkerhet och säkerställa största möjliga nytta för användaren genom funktioner som sessionsförflyttning, användarväxling och singelinloggning. På så sätt förbättrar vi arbetsmiljön för vårdens medarbetare och ökar verksamhetens produktivitet.

 • Kundcase
  Region Jämtland Härjedalen

  IT-säkerhet som ett verktyg för god hälsa

  it-sakerhet-som

Region Jämtland Härjedalen: IT-säkerhet som verktyg för god hälsa

Som på många håll inom hälso- och sjukvården är arbetet för närmare 4 000 medarbetare i Region Jämtland Härjedalen intensivt och ofta stressigt. Krav på hög patientsäkerhet ställs mot behovet av en flexibel och fungerande arbetsmiljö. Idag kombinerar regionen smarta kort och Net iD med tunna klienter för säker och enkel inloggning. Se filmen om hur lösningen ger:

 • Förbättrad patientsäkerhet
 • Kostnadsbesparingar och ökad flexibilitet
 • Lättillgänglig information och mer tid för vård
Lennart Rosenborg

Idag har vi en IT-lösning som är helt i linje med de riktlinjer som finns inom landstinget samtidigt som den är är lätt att använda och uppskattas av personalen. Kostnaden att införa den blir över tiden marginell jämfört med de vinster vi gör i tid och patientsäkerhet.

Lennart Rosenborg

Chefläkare, Södertälje sjukhus

Följ med i det senaste inom säker och enkel inloggning

Nyhetsbrev

Prenumerera på SecMakers nyhetsbrev för uppdateringar och inspiration om säker och enkel inloggning med smarta kort.