Säker och enkel inloggning i kommuner

SecMaker erbjuder integrerade lösningar för säker och enkel inloggning i all kommunal verksamhet. Majoriteten av Sveriges kommuner drar idag fördel av Net iD och smarta kort i någon form.

  • Enkel och säker inloggning
  • Stöd för mobila enheter och flexibelt arbete
  • Kostnadseffektiva multifunktionskort

Stadshuset_470x220

En gemensam plattform för kommunal IT-säkerhet

Sveriges kommuner har som uppgift att säkerställa service och tillgänglighet inom vitt skilda verksamheter: från stadsplanering, renhållning, räddningstjänst och kollektivtrafik till utbildning, äldreomsorg och hälso- och sjukvård. För den som är IT-ansvarig betyder spridda verksamheter olika förväntningar på IT-stöd i utvecklings- och förändringsarbete. Gemensamt är att de flesta ser ett ökat behov av att förbättra IT-säkerheten i en alltmer mobil och flexibel värld.

Idag drar Sveriges alla kommuner nytta av smartkortbaserad inloggning med Net iD i någon form. Även om många projekt börjar i ett behov att förbättra autentiseringen inom hälso- och sjukvård upptäcker alltfler kommuner fördelarna med att implementera smartkortbaserad säkerhet på bredare front. När rutiner och processer redan är på plats är det enkelt att gå vidare i övriga förvaltningar. Och när smarta kort ersätter krånglig lösenordshantering med stora säkerhetsbrister kan medarbetarna fokusera på service och förbättrad tillgänglighet.

Karlstad Kommun: En smartare arbetsplats med smarta kort

Karlstad Kommun tar hjälp av ny IT för att förbättra vård och omsorg. En IT-säkerhetslösning med smarta kort och Net iD från SecMaker minskar stressen i vården och ger mer tid för att ta hand om de som behöver vård och stöd. Se filmen om hur Karlstad Kommun uppnått:

  • Förbättrad patientsäkerhet
  • Minskad stress
  • Mer tid för patienter och vårdtagare
Thomas Johansson

Vi såg tidigt att en kombination av tunna klienter och smartkort är nyckeln till att både öka IT-säkerheten i organisationen och att förenkla vardagen för våra rörliga medarbetare.

Tomas Johansson

IT-chef, Vaggeryds Kommun

Följ med i det senaste inom säker och enkel inloggning

Nyhetsbrev

Prenumerera på SecMakers nyhetsbrev för uppdateringar och inspiration om säker och enkel inloggning med smarta kort.