Säker och enkel inloggning för alla myndigheter

SecMakers smartkortbaserade säkerhetslösning är idag en basfunktion i infrastrukturen alla svenska myndigheter. Vi skyddar säkerhetsklassad information och garanterar integriteten för landets medborgare.

 • Stor bekräftad installationsbas
 • Integrerar mot alla målmiljöer
 • Möter Datainspektionens krav på IT-säkerhet

Enkel inloggning för alla myndigheter

Smartkortbaserad IT-säkerhet skyddar information och individer

Gemensamt för de flesta svenska myndigheter, från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket till Kronofogdemyndigheten, Tullverket och Åklagarmyndigheten är att de dagligen hanterar säkerhetsklassad och viktig information som inte får komma i orätta händer. Datainspektionen har därför i samarbete med bland annat Försvarsmakten utformat centrala riktlinjer för myndigheternas IT-säkerhet. Policys och regler beskriver detaljerat hur tillgänglighet, konfidentialitet och integritet och ska hanteras i verksamheterna.

I arbetet med att förbättra IT-säkerheten uppmärksammar många myndigheter behovet att stärka administrationen av användarrättigheter i interna IT-system och att förbättra hanteringen av löpande förändringar och aktuella ärenden. Därför använder sig idag alla stora myndigheter i Sverige av Net iD och smartkort för att förbättra IT-säkerheten. Tack vare vår förmåga att sätta oss in i komplexa, föränderliga behov och att leverera anpassningar med höga krav på tillgänglighet och kvalitet är våra tjänster idag en basfunktion i myndigheternas infrastruktur.

Arbetsförmedlingen: Smarta kort ger maximal IT-säkerhet

När medarbetarna på Arbetsförmedlingen höjde rösten mot sina windowslösenord togs beslutet att  förbättra IT-säkerheten. Idag använder sig Arbetsförmedlingen av Net iD och smarta kort för enkel och säker inloggning, en robust säkerhetslösning med tvåfaktorautentisering som ger: 

 • Maximal IT-säkerhet
 • Decentraliserad kortadministration
 • Användarvänlighet med singelinloggning och multifunktionskort
 • Kundcase
  Arbetsförmedlingen

  Smarta kort för maximal IT-säkerhet och användarvänlighet

  1401#41-01SVE-Arbetsform-CaseStory-2
hakan-persson21-e1416823678168

IT-säkerheten har höjts maximalt sedan vi introducerade inloggning med Net iD och smarta kort. Att användarvänligheten kom på köpet är vi naturligtvis väldigt nöjda över!

Håkan Persson

Chef IT-staben, Arbetsförmedlingen

Följ med i det senaste inom säker och enkel inloggning

Nyhetsbrev

Prenumerera på SecMakers nyhetsbrev för uppdateringar och inspiration om säker och enkel inloggning med smarta kort.