Net iD Logon – Mappningar

Här ett exempel från Credential Providern där tre fält hämtas ur certifikatet och ett direkt från kortet, i detta fall antal kvarvarande PIN-försök.

mapping_001