Säker inloggning med smartkort på surfplattor och smarta telefoner
Net iD Access

Med Net iD Access gör du verksamhetskritisk information och applikationer tillgängliga på alla typer av mobila enheter som surfplattor och smarta telefoner. Organisationens slutanvändare får ökad flexibilitet och möjlighet att använda moderna kommunikationsverktyg som förenklar arbetet, utan att ge avkall på IT-säkerheten.

Net iD Access integrerar stöd för smartkortbaserad inloggning i mobila enheter genom att dra nytta av organisationens befintliga säkerhetslösning och PKI-infrastruktur. Det betyder att du säkrar dina mobila applikationer på samma sätt som vid stationära arbetsplatser och dina användare kan använda befintligt smartkort, till exempel e-tjänstekortet SITHS, för säker inloggning.

Net iD Access fungerar lika bra med webbapplikationer som mobila appar.

Fördelar med Net iD Access

  • Smartkortbaserad säkerhet för mobila enheter
  • Tillgång till verksamhetskritisk information var du än är
  • Integration med befintlig PKI-infrastruktur
  • Hantering av klientappars behov av integration med kortläsare, kort, certifikat och nycklar
  • Stöd för iOS, Android, Windows och OS X

Så fungerar det

Net iD Access erbjuder en helhetslösning för mobil säkerhet med en app för klientsidan och en serverkomponent. Lösningen binder samman din egen tjänsts klientapplikation och inloggning till serversidan utan behov av avancerad PKI-utveckling. Du väljer själv om du vill hantera validering och spärrkontroll i Net iD Access Server eller på serversidan i dina tjänster.

Allt informationsutbyte mellan din tjänst server, Net iD Access Server och Net iD Access app är uppsäkrad via kryptering.

Kontakta oss för mer information om Net iD