Förenklar utgivning och hantering av smartkort och certifikat i organisationen
Net iD Card Portal

Net iD Card Portal förenklar den löpande administrationen av smartkort, certifikat och användare. Portalen knyter samman organisationens bakomliggande infrastruktur: certifikattjänst, katalogtjänst och databas över utfärdade smartkort i ett webbaserat, plattformsoberoende gränssnitt.

Med Net iD Card Portal kan du utfärda, aktivera, låsa upp och förnya smartkort, byta säkerhetskoder och sköta mer avancerad certifikatshantering. Borttappade, blockerade eller glömda kort hanteras snabbt och enkelt i portalen. Lika enkelt är det att förnya certifikat som är på väg att gå ut eller att spärra certifikat.

Tjänsten anpassas lätt till olika utgivningsscenarion: från en lösning där all administration sköts centralt i företaget till modeller där användarna själva laddar ner sina certifikat och hanterar sina smartkort. Företagets organisation, geografiska spridning och beslut kring säkerhetspolicy och hantering av certifikat styr den tekniska lösningen – inte tvärtom.

Net iD Card Portal för administratörer

  • Hantering av smartkort och användare
  • Utfärdande av certifikat
  • Granskning och spärr (revokering) av certifikat
  • Hantering av kortmallar
  • Hantering av PIN-policy
  • Hantering av administratörsgrupper
  • Loggning och rapportering av användare, smartkort samt utfärdade och spärrade certifikat

Net iD Card Portal för organisationens medarbetare

  • Aktivering av egna kort och utfärdande av användarcertifikat
  • Byte av säkerhetskoder
  • Upplåsning av säkerhetskoder med upplåsningskod

För dig som vill anpassa Net iD Card Portal

Net iD Card Portal Design Package låter dig anpassa portalens användargränssnitt efter din organisations behov och grafiska profil.

Läs mer om Net iD Card Portal Design Package