Snabb och säker inloggning med smartkort till din Citrix-miljö
Net iD Connect for Citrix

Företag och organisationer som tidigare loggat in med smartkort i Citrix-miljö har ofta drabbats av långa inloggningstider beroende på uppkopplingsväg. Genom ett långvarigt och nära samarbete med Citrix kan SecMaker presentera Net iD Connect for Citrix, en produkt som snabbar upp inloggningen och möjliggör en rad olika fördelar för användaren.

Med Net iD Connect behöver användaren bara ange en PIN-kod vid inloggning oavsett autentiseringsväg och få tillgång till sina applikationer.

Med Net iD Connect for Citrix går det att förkorta inloggningstiden med smartkort radikalt samt definiera händelser när kortet sätts i respektive tas ur kortläsaren. Organisationens medarbetare får tillgång till verksamhetskritisk information på ett snabbt, enkelt och säkert sätt med sitt smartkort och PIN-kod.

Net iD Connect for Citrix

  • Möjliggör smartkortbaserad inloggning med en PIN-kod mot din Citrixplattform för en rad olika enheter och anslutningsvägar.
  • Snabb och enkel inloggning till applikationer och verksamhetskritisk information var du än befinner dig
  • Avsevärt snabbare inloggningstid vid sessionsförflyttning
  • Livscykelhanterad komponent för att stödja nuvarande plattformar och kommande
  • Integrerar med befintlig PKI-infrastruktur och Citrixplattform.