Säker och enkel inloggning med smartkort
Net iD Enterprise

Net iD Enterprise är marknadens mest kvalificerade klientprogramvara för säker och enkel inloggning i IT-miljön med smartkort. Net iD Enterprise bygger på säkerhetsstandarden PKI och erbjuder stöd för autentisering, kryptering och digital signering.

Net iD Enterprise integrerar smartkort i alla målmiljöer med stöd för certifikatbaserad säkerhet: Windows, OS X, Linux och system med tunna klienter. Standardiserade applikationsgränssnitt gör det enkelt att integrera Net iD Enterprise med applikationer som journalsystem, kassasystem, affärsstödssytem och tjänster som MS Active Directory och VPN-lösningar.

Net iD Enterprise har stöd för alla vanligt förekommande smartkort från marknadens ledande leverantörer.

Enkel och säker inloggning

Net iD Enterprise förenklar och effektiviserar medarbetarens vardag. På så sätt ökar också chansen att organisationens säkerhetspolicies efterlevs med förbättrad IT-säkerhet som resultat.

  • Singelinloggning med smartkort och PIN ger användaren snabb och enkel tillgång till alla tjänster, tillämpningar och information som kräver inloggning med certifikat.
  • Automatiserade processer förenklar vardagen genom applikationer som startas automatiskt då användaren loggar in och sen släcks ner när denna lämnar arbetsplatsen.
  • Sessionsförflyttning låter användaren ta med sitt kort och lämna arbetsplatsen för att direkt återuppta arbetet i samma session, med program och dokument, från en annan arbetsstation.
  • Fast User Switching, ”snabb användarväxling”, gör det möjligt att snabbt och enkelt växla användare på lokala arbetsstationer, med full åtkomst till data och bibehållen säkerhet.
  • Workstation Lock Down skyddar information och applikationer från obehörig åtkomst genom att helt låsa ner datormiljön tills ett nytt kort sätts i läsaren och PIN anges.

Smidig administration och styrning

Net iD Enterprise erbjuder också ett effektivt stöd till säkerhetsansvariga i arbetet med att implementera en ny säkerhetspolicy och säkerställa att den efterlevs.

  • Central styrning av konfigurationer gör det enkelt att skräddarsy och hantera anpassade konfigurationer för olika användargrupper med olika behov centralt via group policies genom Net iD GPO.
  • Central hantering av PIN-policy förenklar införandet av en säkrare policy genom att styra hur ofta en PIN-kod ska bytas, påminna när det är dags och styra vilka koder som tillåts.
  • Central loggning av händelser hjälper säkerhetsansvariga spåra intrångsförsök genom att rapportera  t ex upprepade inloggningsförsök med fel PIN-kod eller ett stulet kort.
  • Central återställning av smartkort låter administratören radera samtliga certifikat från smartkortet och återställa det till ursprungligt format.
  • Anpassning av användardialoger kan göras via olika ”Providers”, exempelvis Net iD Credential Provider, för att förenkla användardialoger och göra de mer intuitiva.

Generell Minidriver kontra Net iD Minidriver/CSP

Generiska smartkort, direkt från kortleverantörer, levereras normalt med en Minidriver som tillsammans med Microsoft Base CSP ger basfunktionalitet för smartkortinloggning. Net iD Enterprise innehåller en avancerad CSP och en utökad Minidriver som utöver basfunktionaliteten har stöd för de flesta smartkort på marknaden och fler och mer avancerade funktioner som till exempel singelinloggning (SSO), sessionsföflyttning och snabb användarväxling (Fast User Switching). Net iD Enterprise erbjuder på så sätt mer stöd och ökad flexibilitet till smartkortsanvändaren.

Singelinloggning i molnet med Net iD Enterprise

Genom att kombinera smartkortbaserad inloggning med så kallad federering i molnet kan slutanvändare logga in i alla molnbaserade tjänster med ett och samma smartkort och PIN-kod. Smartkortet och PIN används för primär inloggning till molnet var på federering ger singelinloggning (SSO) till alla bakomliggande tjänster. Lösningen ger full IT-säkerhet i molnet samtidigt som den förenklar arbetsflödena för den enskilda medarbetaren som inte behöver logga in på nytt i var och en av sina applikationer.

Läs mer om säkerhet i molnet i vårt whitepaper:

Net iD som tjänst i molnet

Med Net iD SaaS får du tillgång till all funktionalitet som Net iD erbjuder i form av en molnbaserad tjänst. Löpande uppdateringar av programvaran, underhåll och support ingår.

Läs mer om Net iD SaaS

För dig som vill skräddarsy Net iD Enterprise

Med Net iD Customized Packaging får du en skräddarsydd installationspaketering av Net iD Enterprise som anpassats för din IT-miljö. Du har också möjlighet att anpassa användargränssnittet, grafisk design, texter och informationsflöden så det möter din organisations behov.

Läs mer om Net iD Customized Packaging

Prova Net iD Enterprise kostnadsfritt

Fyll i dina uppgifter för att prova Net iD Enterprise kostnadsfritt i 45 dagar.