Net iD som tjänst i molnet
Net iD SaaS

Net iD SaaS ger dig alla fördelar som Net iD och smarta kort erbjuder i form av en molnbaserad tjänst. Net iD SaaS ger dig tillgång till all funktionalitet som erbjuds genom klientprogramvaran Net iD Enterprise och administrativt stöd genom Net iD Card Portal. Löpande uppdateringar av programvaran, underhåll och support ingår.

Genom att utvalda partners levererar Net iD som tjänst i molnet behöver du inte installera vare sig serverhårdvara eller mjukvara i din egen organisation. I och med att din molntjänstleverantör också har det totala ansvaret för administration, styrning och övervakning av lösningen minskar trycket på den egna IT-organisationen.

Du betalar löpande för Net iD SaaS till ett fast pris per användare och månad och kan minska din kapitalbindning samtidigt som flexibiliteten ökar och licenshantering och administration blir enklare.

  • Ny funktionalitet och uppdateringar med minimal arbetsinsats
  • Minskat behov av underhåll och support
  • Inga direkta kostnader och kapitalbindning i egen IT-infrastruktur
  • Rak prismodell för förenklad budgetering

Läs mer om våra partners för molnbaserade tjänster