Utvecklingsverktyg som lägger grunden för mobil säkerhet med smartkort
Net iD SDK

Med Net iD SDK får du som applikationsutvecklare en plattform som låter dig integrera smartkortbaserad säkerhet i mobila applikationer baserade på Android och iOS.

Genom att erbjuda ett utvecklingsverktyg, snarare än en färdig applikation, vill vi ge dig möjligheten att arbeta runt de kända begränsningar som fortfarande finns för IT-säkerhet i mobila miljöer och kunna säkerställa en lösning för högsta mobila säkerhet.

Målet är att vi framöver ska kunna erbjuda generiskt stöd för klientapplikationer på mobila enheter på samma sätt som vi idag erbjuder stöd för smartkortbaserad säkerhet i alla typer av stationära målmiljöer.

Systemkrav

Net iD SDK stödjer alla smartkort som kan användas med Net iD Enterprise. I sin första version har Net iD SDK stöd för kortläsare från två leverantörer av mobila kortläsare:

  • Precise Biometrics Tactivo readers för iOS och Android
  • Feitian kortläsare iR301 och bR301 för iOS och Android

Ytterligare kortläsare kommer tillkomma allteftersom fungerande versioner finns tillgängliga på marknaden.

Så kommer du igång

Du som utvecklare får tillgång till Net iD SDK genom att skriva under ett Software Evaluation Agreement. Efter att du skickat ditt signerade och skannade avtal till support@secmaker.com kommer du kunna du ladda ner Net iD SDK från SecMakers Support Portal.

Ladda ner avtal