En trygg partner för integration och support

I samarbete med certifierade integrationspartners hjälper vi dig integrera smartkortbaserad IT-säkerhet i din organisation. Kompetenta och erfarna specialister i kombination med etablerade processer och beprövade verktyg garanterar ett smidigt införande.

En lösning för dina behov

Net iDs modulära uppbyggnad gör det möjligt att skräddarsy säkerhetslösningen efter organisationens unika behov, målmiljö och säkerhetspolicy. Vi säkerställer att du får ut maximal nytta av din säkerhetslösning och att utrullningen fungerar så smidig som möjligt.

Tillsammans med våra partners erbjuder vi tjänster inom

Smartkortprojekt förr

När de första PKI-baserade smartkortprojekten genomfördes i början av 90-talet var de ofta både kostsamma och tidsödande. Tekniken för smartkortbaserad IT-säkerhet var omogen och långt ifrån standardiserad. Konsulthusen som skulle genomföra projekten hade ingen eller begränsad erfarenhet av den nya typen av lösningar och kundorganisationerna hade i många fall en oklar bild av vad som skulle åstadkommas och varför.

Smartkortprojekt med Net iD

Idag erbjuder Net iD en öppen och standardiserad plattform för smartkortbaserad säkerhet som är både modulär och flexibel. Tack vare den modulära uppbyggnaden anpassas lösningen efter ditt företags eller organisations unika behov. Genom att erbjuda färdigpaketerade tjänster för uppstart och installation till fastpris och med välbeprövade processer och dokument, kan vi samtidigt korta ledtiden från start till färdigt projekt avsevärt. Ett stort projekt som i smartkortens begynnelse tog 2-3 år kan idag genomföras på mindre än ett halvår.

klassikskedj

Nu

klassikskedj

Kontakta oss för en demo av Net iD och smartkortbaserad säkerhet