Kom igång med Net iD Start-Up Packages
Uppstart och installation

Vi erbjuder sju Start-Up Packages som gör det enkelt för dig att komma igång med smartkortbaserad IT-säkerhet i din organisation.

 1. Förberedande workshop kring kortinförande
 2. Proof-of-Concept: Uppsättning av Microsoft CA för smartkortinloggning
 3. Citrix sessionsförflyttning med smartkort
 4. Smartkortinloggning baserat på tredjepartscertifikat
 5. Microsoft CA och smartkortinloggning i driftsmiljö
 6. Uppsättning av Net iD Card Portal
 7. Uppsättning av Net iD Transport

Som komplement till våra Start-Up Packages erbjuder vi funktionstillägg med fokus på specifika användningsområden:

 • Smartkortinloggning i befintlig Citrix-miljö
 • Card Watch
 • Workstation Lock Down Smart Card Shell
 • Fast User Switching

Våra partners hjälper dig

Paketen levereras i samarbete med våra integrationspartners.

Våra partners