Start-Up Package nr 3

Citrix sessionsförflyttning med smartkort

Paketet är ett komplett tjänsteerbjudande för installation av Net iD Enterprise med stöd för sessionsförflyttning i en Citrixbaserad målmiljö.

 • Inledande workshop för genomgång av målmiljö och presentation av möjligheterna med sessionsförflyttning i Citrix-miljö.
 • Anpassning och paketering av Net iD Enterprise för målmiljön.
 • Installation och konfiguration:
  • Konfiguration av smartkortsstöd i Citrix XenApp och Citrix XenDesktop.
  • Installation av Net iD Connector för sessionsförflyttning.
  • Övergripande presentation av Net iD Citrix SSO-lösning.
  • Konfiguration av SSO om önskvärt.
  • Övergripande presentation av smartkort i AccessGateway och WebInterface.
  • Konfiguration av smarta kort i AccessGateway om önskvärt.
 • Kundanpassad installationsguide och grundläggande systemdokumentation.
 • Genomgång och utbildning runt levererad lösning och möjligheterna med Net iD Enterprise.
 • 30 dagars fri support och distansstöd för att säkerställa att levererad funktionalitet kan driftsättas i avsedd driftmiljö.

Våra partners hjälper dig

Paketen levereras i samarbete med våra integrationspartners.

Våra partners