Funktioner

Tillsammans med våra Start-Up Packages erbjuder vi ytterligare funktioner med fokus på specifika användningsområden.

Smartkortinloggning i befintlig
Citrix-miljö

Dessa funktioner bygger på Start-Up Package 4 – Smartkortinloggning baserat på tredjepartscertifikat kompletterat med stöd för konfiguration av smartkortsstöd i Citrixmiljö.

Card Watch

Funktionen Card Watch initierar en sekvens av förutbestämda åtgärder i samband med att användaren tar ur eller stoppar in sitt kort i kortläsaren. Användning av Card Watch är vanligast på delade datorer där användarna har en gemensam inloggning till datorn men personlig inloggning till applikationer.

När kortet avlägsnas loggas användaren ut från alla applikationer och processer som stängs ner i rätt sekvens. Detta ger ökad flexibilitet mot vad som är möjligt via inställningar i Microsoft operativsystem. Ett annat scenario är att på motsvarande sätt starta upp program och processer då användaren stoppar in sitt kort i läsaren.

Workstation Lock Down Smart Card Shell

Funktionen Workstation Lock Down möjliggör fullständig nedlåsning av Windowsklienter som enbart kan låsas upp med hjälp av smartkort och certifikat. Lösningen används framförallt på delade arbetsplatser eller arbetsstationer som kräver hög säkerhet. Då användaren sätter i sitt smartkort i kortläsaren verifierar klienten kortets certifikatinnehåll och utför de åtgärder som konfigurerats. Så snart kortet avlägsnas ur kortläsaren låses klienten ned fullständigt på nytt.

Fast User Switching

Funktionen Fast User Switching möjliggör snabb användarväxling i Windows. Fast User Switching uppskattas i verksamheter där personalen delar arbetsstation med en eller flera kollegor och har behov av att snabbt och enkelt komma åt sin personliga konfiguration och information.