Start-Up Package nr 1

Förberedande workshop kring kortinförande

Paketet ger en heldagsintroduktion till smartkortbaserad IT-säkerhet inför införandet av Net iD och smartkort i organisationen. Workshoppen resulterar i en grundläggande kravspecifikation för införande av Net iD och smartkort i organisationen.

Workshopdeltagarna får en god överblick över vilka möjligheter som finns, hur Net iD produktfamilj fungerar i praktiken, vad ett projekt innebär och konkreta checklistor som förberedelse av införandet av smarta kort.

Agenda

 • Presentation av möjligheterna med smartkortbaserad säkerhet (demonstration).
 • Genomgång av befintlig teknisk plattform (server/klient)och framtagande av process för hantering av smartkort.
 • SecMakers produktportfölj:
  • Net iD Enterprise och ingående komponenter (klient)
  • Net iD Card Portal och dess funktioner (kortadministration)
  • Smartkort
  • Kortläsare och tillbehör
 • Genomgång av berörda applikationer i målmiljö (autentisering/signering/kryptering).
 • Alternativa införandemodeller
 • Genomgång av säkerhetspolicy
 • Förvaltningsfrågor, ”Att tänka på”

Våra partners hjälper dig

Paketen levereras i samarbete med våra integrationspartners.

Våra partners