Start-Up Package nr 6

Uppsättning av Net iD Card Portal

Paketet omfattar allt du behöver för att komma igång med webbportalen Net iD Card Portal, för förenklad administration av smartkort, certifikat och användare i organisationen.

 • Installation och konfiguration av Net iD Card Portal med integration mot befintlig katalogtjänst, webbtjänst, CA-tjänst och databasserver.
 • Grundläggande utbildning och genomgång för IT-chefer, administratörer samt korthandläggare runt Net iD Card Portal (standardversion) och dess möjligheter:
  • Livscykelhantering för smartkort.
  • Konfigurationsmöjligheter.
  • Administration av smartkort, användare, certifikat, korttyper, m.m.
  • Överblick av smartkort, användare och utfärdade samt spärrade certifikat.
  • Självadministration för kortanvändare: registrering och utfärdande av certifikat till smartkort, samt hantering av säkerhetskoder och certifikat för befintligt smartkort.
 • Övergripande genomgång av möjligheterna i Net iD Enterprise.
 • Installationsguide och grundläggande systemdokumentation.
 • 30 dagars fri support och distansstöd för att säkerställa att levererad funktionalitet kan driftsättas i avsedd driftmiljö.

Som extra tillval erbjuder vi:

Våra partners hjälper dig

Paketen levereras i samarbete med våra integrationspartners.

Våra partners