Start-Up Package nr 7

Uppsättning av Net iD Transport

Paketet ger en komplett lösning för automatiserad och säker filhantering med hjälp av Net iD Transport.

 • Installation och konfiguration:
  • Generering av filbaserat certifikat från befintlig certifikatserver eller från valfri tredjeparts-CA.(Uppsättning av certifikatserver ingår ej.)
  • Vid önskemål: uppsättning som ovan men med krypteringsnycklar och certifikat lagrade på smartkort istället för filbaserat.
  • Nedlåsning av användarbehörigheter i server- och klientmiljö vid uppsättning av Net iD Transport.
  • Komplett funktionstest.
 • Grundutbildning och genomgång med IT-ansvarig och användare av levererad lösning.
 • Företagsanpassad dokumentation av rutiner för hantering av Net iD Transport och smartkorts- och filbaserade certifikat.
 • 30 dagars fri support och distansstöd för att säkerställa att levererad funktionalitet kan driftsättas i avsedd driftmiljö.

Som extra tillval erbjuder vi även upprättande av kundanpassat certifikatutfärdande.

Våra partners hjälper dig

Paketen levereras i samarbete med våra integrationspartners.

Våra partners