Start-Up Package nr 4

Smartkortinloggning med tredjepartscertifikat

Paketet är ett komplett tjänsteerbjudande för införande av inloggning baserat på smartkort, Net iD Enterprise och tredjepartscertifikat.

 • Inledande workshop för genomgång av målmiljö och presentation av möjligheterna med smartkortinloggning baserat på tredjepartscertifikat.
 • Anpassning och paketering av Net iD Enterprise för målmiljön.
 • Installation och konfiguration:
  • Integration av tredjepartscertifikat (t.ex. e-legitimationer eller SITHS-certifikat).
  • Konfiguration och hantering av spärrlistor.
  • Installation av Net iD Enterprise.
  • Konfiguration av katalog (t.ex. Active Directory).
 • Grundläggande systemdokumentation.
 • Genomgång och utbildning på levererad lösning och möjligheterna med Net iD Enterprise.
 • Genomgång av Disaster Recovery.
 • 30 dagars fri support och distansstöd för att säkerställa att levererad funktionalitet kan driftsättas i avsedd driftmiljö.

Våra partners hjälper dig

Paketen levereras i samarbete med våra integrationspartners.

Våra partners