Start-Up Package nr 5

Microsoft CA och smartkortinloggning i driftsmiljö

Paketet är ett komplett tjänsteerbjudande för att komma igång med inloggning med hjälp av smartkort, Net iD Enterprise och Microsoft Certificate Authority och smartkortinloggning i driftsmiljö.

 • Inledande workshop för genomgång av målmiljö och presentation av möjligheterna med smartkortinloggning med Net iD Enterprise och Microsoft Certificate Authority.
 • Anpassning och paketering avNet iD Enterprise för målmiljön.
 • Installation och konfiguration i målmiljön:
  • Uppsättning av Microsoft Certificate Authority (Offline Root CA och Online Enterprise Sub CA).
  • Integration av tredjepartscertifikat (t.ex.e-legitimationer eller SITHS-certifikat) och egenutfärdade certifikat från MSCA.
  • Konfiguration för (automatiskt) utfärdande av maskincertifikat.
  • Hantering av redundanta spärrlistor.
  • Installation och konfiguration av Net iD Enterprise.
  • Framtagande av organisationsanpassade certifikatmallar.
  • Uppsättning av en kortutgivningsstation.
 • Behovsgenomgång för backup och säkring av CA-miljön.
 • Anpassad installationsguide och grundläggande systemdokumentation.
 • Genomgång och utbildning runt levererad lösning och möjligheterna med Net iD Enterprise.
 • 30 dagars support och distansstöd på levererad lösning.*

Start-Up Package 5 finns även som ”small business-version” med mer grundläggande innehåll.

Våra partners hjälper dig

Paketen levereras i samarbete med våra integrationspartners.

Våra partners