Bättre användarupplevelse med verksamhetsanpassade funktioner
Net iD Customized Packaging

Med Net iD Customized Packaging får du hjälp att anpassa installationen av Net iD Enterprise efter organisationens önskemål och IT-miljö. Du får en unik installationspaketering med just de funktioner och det utseende som passar era behov.

Exempel på funktioner som kan styras av en paketering

  • Användardialoger med text och bilder
  • Sessionshantering, användarväxling, single sign-on m.m.
  • Automatiserade händelser vid användning av smartkort
  • Länkar för support, hjälp, kontaktinformation m.m.

För dig med supportavtal tar vi självklart ansvar för din lösning över tid. Oavsett om produkten och dess konfigurationsparametrar förändras kan du försäkra dig om att de val du gjort förblir aktuella när du uppdaterar till en senare version av Net iD Enterprise.

Net iD Customized Packaging gör det smidigare att införa en ny säkerhetslösning i organisationen. Den bidrar också till maximal användarnytta och till att förenkla den löpande administrationen genom att eliminera supportdrivande processer.