Tryggheten att din smartkortslösning fungerar problemfritt under resans gång
Support

För att säkerställa att du får löpande support och stöd i driften av din smartkortbaserade säkerhetslösning erbjuder vi tillsammans med partners supportavtal på tre nivåer:

  • Silver – täcker organisationens grundläggande behov via webb och epost
  • Gold – hög tillgång till kvalificerad supportpersonal under kontorstid.
  • Platinum – högsta tillgänglighet till supportpersonal, prioritering av ärenden och möjlighet till utökade supporttider

Har du redan ett supportavtal? Registrera din ticket här

.

Net iD Supportmatris Sve

Ladda ner beställningsformulär

Felkoder

För den senast uppdaterade listan med felkoder i Net iD Enterprise se här.

Kontakta oss för mer information om Net iD supportavtal