Certifikat- och kortadministrationsutbildning

Utbildning i samarbete med Certezza

Du som står inför ett autentiseringsprojekt i din organisation kan vinna mycket på att utbilda berörd personal i de grunder, metoder och verktyg som är vedertagna hos de flesta som gjort samma resa. Alltför ofta ser vi hur organisationer uppfinner hjulet på egen hand med onödigt komplicerade processer, felaktigheter och tveksamheter kring användarvänlighet. Ge ditt projekt de bästa förutsättningarna genom att investera i utbildning av berörda medarbetare. Vi fokuserar på tillämpning av de kunskaper vi lär ut och låter därför praktiska övningar varvas med teori.
Vi ger dig rätt verktyg i form av hands-on-övningar och genomarbetad kursdokumentation som förklarar metoder och tillvägagångssätt.

Kursen riktar sig till

Utbildningen vänder sig till tekniker som ska ansvara för projekt inom PKI och lämpar sig för dig med erfarenhet av att administrera Windows Server Active Directory.

Kursinnehåll

 • Adressering av säkerhetskrånglet
 • Informationssäkerhetpolicy
 • Tillitsnivåer (LOA)
 • Fördjupning Microsoft CA
 • Fördjupning i Net iDs produktportfölj
 • Certifikat och PKI
 • Vad är en Hardware Security Module (HSM)?
 • Hur förhåller vi oss till General Data Protection Regualtion (GDPR)?
 • Varför singelinloggning (SSO)?
 • Vad är E-Identitet för offentlig sektor (Efos)?
 • Olika typer av smartkort och virtuella smartkort
 • Olika typer av kortläsare
 • Felsökning och support

Kursledare

Martin Juhlin, IT Security Consultant på Certezza
Daniel Hällback, Solution Architect på SecMaker

Övrigt
Lunch, fika och utförlig kursdokumentation ingår. Vänligen meddela särskilda önskemål om kost vid allergi eller liknande.

Kurslängd 3 dagar: kl 09:00-17:00

Anmäl dig till kursen

Smartkortbaserad säkerhet – en orientering

För projekt- och verksamhetsledare som vill sätta sig in i möjligheterna med smartkortbaserad säkerhet erbjuder vi en övergripande orientering. Den inledande översikten kan i stor utsträckning anpassas efter deltagarnas önskemål och respektive organisationers unika behov.

Kontakta oss för mer information