Partnerutbildning

Certified Smart Card Security Expert

Kursen Certified Smart card Security Expert (CSSE) är en utbildning i handgriplig integration av PKI och smarta kort. CSSE ger kunskap om produktfamiljen Net iD, arkitektur och hur du på bästa sätt installerar och konfigurerar en optimal smartkortlösning i Windows-miljö. Deltagarna får också lära sig i vilka sammanhang olika arkitekturval är lämpliga.

HenrikDahlstrom2

Det här är en av de bättre kurser jag har gått. Kursledaren var erfaren och kompetent och datormiljön var förberedd och uppdaterad. Vi kunde direkt fokusera på integrationen vilket vi redan haft glädje av hos flera av våra kunder.

Henrik Dahlström

Atea Göteborg

Kursen riktar sig till

Utbildningen vänder sig till tekniker hos våra integrationspartner, teknikpartners och certifikatutfärdare som ska ska ansvara för projekt inom smartkort och PKI.

Kursinnehåll

  • Microsoft CA (fördjupning)
  • Installation och konfiguration av Net iD Enterprise och Net iD Portal
  • Net iD och smartkort i Citrixmiljö
  • Net iD med tunna klienter
  • Net iD med sessionsförflyttning, SSO (singelinloggning) och andra tillägg
  • Net iD för SITHS (Landstingens och kommunernas smartkort)
  • SecMakers Start-Up Packages
  • Olika typer av smartkort
  • Olika typer av kortläsare
  • Felsökning och support

Kursledare

Daniel Hällback är Solution Architect på SecMaker och har över 15 års erfarenhet av att integrera PKI och smarta kort.

Kurslängd: 4 dagar

Kursmaterial

Ett omfattande kursmaterial samt ett fullständigt demopaket med kort, kortläsare och Net iD programvara ingår i kursavgiften

Anmäl dig till kursen

Smartkortbaserad säkerhet – en orientering

För projekt- och verksamhetsledare som vill sätta sig in i möjligheterna med smartkortbaserad säkerhet erbjuder vi en övergripande orientering. Den inledande översikten kan i stor utsträckning anpassas efter deltagarnas önskemål och respektive organisationers uika behov.

Kontakta oss för mer information