Användarutbildning

Net iD Super User Training

Utbildningen Net iD Super User Training vänder sig till korthandläggare och förvaltningspersonal inom organisationer som valt att basera sin inloggningsmetod på Net iD och smarta kort. Kursen fokuserar på att användarna skall lära sig utnyttja våra produkters fulla potential och då inte minst Net iD Card Portal som inom en snar framtid byter namn till enbart Net iD Portal.

Kursen riktar sig till

Kursen är avsedd för korthandläggare och förvaltningspersonal inom organisationer som valt att basera sin inloggningsmetod på Net iD och smarta kort.

Kursinnehåll

  • Net iD Card Portals fulla potential
  • Windowsinloggning med Net iD Enterprise
  • Best practice vid livscykelhantering av kort
  • Egna certifikat på befintliga SITHS-kort
  • Nyheter i kommande version av Net iD Portal
  • Erfarenhetsutbyte kring utgivningsrutiner
  • SITHS-kort kontra vanliga kort
  • Kortmallar

Kursledare

Daniel Hällback är Solution Architect på SecMaker och har över 15 års erfarenhet av att integrera PKI och smarta kort.

Kurslängd: 1 dag: kl 09:00-16:30

Anmäl dig till kursen

Smartkortbaserad säkerhet – en orientering

För projekt- och verksamhetsledare som vill sätta sig in i möjligheterna med smartkortbaserad säkerhet erbjuder vi en övergripande orientering. Den inledande översikten kan i stor utsträckning anpassas efter deltagarnas önskemål och respektive organisationers unika behov.

Kontakta oss för mer information