Funktionsutbildning

Net iD Support and Helpdesk Training

Utbildningen Net iD Support and Helpdesk Training vänder sig till support- och helpdeskpersonal i organisationer som använder Net iD och smarta kort som
inloggningsmetod. Utbildningen fokuserar på optimering av funktioner, felsökning, hantering av användare och förvaltning. Du får en genuin förståelse för fördelarna med smarta kort. Vi lär dig handgripliga åtgärder som både ökar säkerheten och enkelheten för användarna vid övergången från inloggning med traditionella lösenord till säker inloggning med smarta kort.

Kursen riktar sig till

Kursen är avsedd för PC-tekniker, korthandläggare och förvaltningspersonal i organisationer som vill kunna använda Net iD och smarta kort som inloggningsmetod.

Kursinnehåll

  • PKI som informationssäkerhetsmetod
  • Windowsinloggning med Net iD Enterprise
  • Single sign-on, Credential Provider, Challenge response, Change provider (PIN)
  • Automatisering av processer med Net iD Watch
  • Group Policystyrning och paketering av Net iD Enterprise
  • Sessionsförflyttning med Citrix, VMware och Microsoft Azure RemoteApp
  • Nyheter i Net iD Connect for Citrix för snabbare och smidigare inloggning i Citrixmiljö
  • Mobilitet med Net iD Access och Net iD SDK
  • Hantering och utgivning av kort med Net iD Card Portal

Kursledare

Daniel Hällback är Solution Architect på SecMaker och har över 15 års erfarenhet av att integrera PKI och smarta kort.

Kurslängd: 2 dagar: kl 09:00-16:30

Kursmaterial

En utförlig kurspärm från SecMaker ingår i kursavgiften. Kursmaterialet kan inte köpas separat. Kursen leds i moderna utbildningslokaler och eleverna får tillgång till varsin dator för hands-on-övningar.

Anmäl dig till kursen

Smartkortbaserad säkerhet – en orientering

För projekt- och verksamhetsledare som vill sätta sig in i möjligheterna med smartkortbaserad säkerhet erbjuder vi en övergripande orientering. Den inledande översikten kan i stor utsträckning anpassas efter deltagarnas önskemål och respektive organisationers uika behov.

Kontakta oss för mer information