Därför väljer världen Net iD

Myndigheter, organisationer och företag i hela Norden har valt Net iD för att skydda information, system och datatrafik. Över en miljon användare loggar varje dag in med Net iD och smarta kort. Läs mer om varför Net iD är det självklara valet för smartkortbaserad IT-säkerhet.

Säker och användarvänlig inloggning

Net iD kombinerar IT-säkerhetsmetoden PKI med smarta kort, den mest beprövade och vedertagna metoden för organisationer som efterfrågar högsta möjliga säkerhet. Läs mer här.

Rätt teknisk lösning är ena sidan av myntet för att förbättra organisationens IT-säkerhet. Organisationens engagemang och acceptans av lösningen den andra. Net iD-applikationerna är utvecklade för att förenkla införandet av en ny säkerhetslösning. Med verktyg som stödjer de rutiner du satt upp för verksamheten förenklar vi medarbetarnas arbetsflöden. På så sätt hjälper vi till så att organisationens säkerhetspolicies kan följas.

Öppna & standardiserade plattformar

Net iD bygger på öppna internationella standarder och dokumenterade gränssnitt. Därför fungerar lösningarna oberoende av vilken plattform eller operativsystem du valt: Windows, Linux, Novell NetWare, Mac OS X, MS terminal server eller Citrix.

Vi erbjuder också standardiserade gränssnitt för integration till applikationer och tjänster som MS Active Directory, WAAD, VPN-lösningar och affärsstödssystem: journalsystem, kassasystem m.m. Du kan integrera Net iD i princip vilken målmiljö som helst, utan kostnads- och tidskrävande specialanpassningar. 

Modulära & flexibla lösningar

Net iD har en modulär arkitektur vilket gör våra lösningar mer flexibla än andra alternativ på marknaden. Det gör att du kan få precis den IT-säkerhetslösning ditt företag eller organisation behöver och att den kan anpassas när organisationens förutsättningar och behov förändras. Genom att Net iD-lösningen kan uppgraderas i drift kan du säkerställa uppdaterad IT-säkerhet, utan onödig påverkan på verksamheten. 

Håll dig uppdaterad på det senaste inom säker inloggning