Partners

En framgångsrik smartkortimplementation omfattar flera olika komponenter: från programvaran Net iD och smarta kort till utfärdande av certifikat och integration i bakomliggande målmiljöer med applikationer och teknikplattformar. För att säkerställa att våra lösningar fungerar på bästa sätt och ger maximal effekt har SecMaker etablerat nära samarbeten med partners i hela värdekedjan.

Integrationspartners

Systemintegratörer och återförsäljare är den viktiga länken mellan SecMaker och dig som kund i integrationen av smartkortbaserad IT-säkerhet.

Läs mer om våra Integrationspartners

Cloud- & Hostingpartners

Som ett alternativ till en egen installation erbjuder våra cloud- & hostingpartners molnbaserade lösningar för inloggning med Net iD och smarta kort.

Läs mer om våra Cloud- och Hostingspartners

Certifikatutfärdare

Partnerskap med betrodda utfärdare av certifikat är en förutsättning för att säkerställa högsta IT-säkerhet.

Läs mer om Certifiktutfärdare

Kunskapspartners

Våra kunskapspartners hjälper dig säkerställa de mjukare delarna av ett utrullningsprojekt såsom processer, rutiner och regelverk.

Läs mer om våra Kunskapspartners

Teknikpartners

Nära samarbeten med leverantörer av applikationer, tjänster och plattformar säkerställer att smartkortbaserad inloggning fungerar i alla målmiljöer.

Läs mer om våra Teknikpartners

Smartkortsleverantörer

Partnerskap med marknadens ledande smartkortleverantörer garanterar att Net iD fungerar med alla typer av smarta kort. Standarder gör att smartkort och kortläsare från olika tillverkare fungerar tillsammans

Läs mer om våra Smartkortsleverantörer

Technology partners