Certifikatutfärdare

En viktig hörnsten för smartkortbaserad IT-säkerhet är betrodda certifikatutfärdare. SecMaker samarbetar med organisationer som utfärdar kvalificerade certifikat, medborgarcertifikat och e-legitimationer. Genom samarbetet har våra parnters rätt att underlicensiera Net iD Enterprise till privatpersoner (e-legitimationsanvändare), kommuner, landsting, myndigheter och andra organisationer.

Certifikatutfärdare Sverige

I Sverige samarbetar vi med TeliaSonera Trusted Services och Inera.

Certifikatutfärdare Norge

I Norge samarbetar vi med Buypass AS som tillhandahåller lösningar för elektronisk identifiering och signering.

Certifikatutfärdare Finland

I Finland samarbetar vi med VRK, befolkningsregistercentralen som utfärdar medborgarcertifikat.

  • vrk_140