Cloud- & Hostingpartners

I takt med det ökade intresset för molnbaserade tjänster ökar också efterfrågan på molnbaserade IT-säkerhetslösningar. Våra Cloud- och Hostingpartners hjälper dig som kund att realisera en lösning för enkel och säker inloggning med smarta kort, med minimal insats i den egna organisationen.

Genom att välja en molnbaserad eller hostad tjänst från någon av våra partners undviker du investeringar i hårdvara och betalar bara för precis de licenser du har behov av. I de flesta fall förbättras också möjligheterna att snabbt och enkelt få tillgång till uppdateringar och ny funktionalitet genom din partner.