Kunskapspartners

En lyckad utrullning av smartkortbaserad förutsätter att processer, rutiner och regelverk som både svarar upp mot formella krav och fungerar i den dagliga verksamheten kommer på plats. SecMakers kunskapspartners har stor erfarenhet av smartkortsprojekt och hjälper dig att planera för det löpande arbetet i organisationen.