Utvecklare

SecMaker erbjuder dig som arbetar med att utveckla eller marknadsföra applikationer och kommunikationslösningar kompetent stöd och rådgivning.

Därför Net iD

Lagstiftning och IT-säkerhetsdirektiv framtvingar ökad användning av tvåfaktorautentisering i olika branscher. Finansbranschen har sina krav liksom hälso- och sjukvård. PKI och smarta kort är den mest vanligt förekommande säkerhetsmetoden .

De europeiska smartkortprojekten präglas av en rad faktorer:

  • Leverantörsspecifika smartkortoperativsystem
  • PKCS#15 eller proprietär fil layout
  • Centraliserad utgivning och personalisering
  • Användningen av separata nycklar och PIN-koder för autentisering och digital signering

Net iD integrerar smartkort i alla systemmiljöer

Med programvaran Net iD integrerar vi smartkortfunktionalitet i alla systemmiljöer och hanterar flexibelt de mest vanligt förekommande smartkortoperativsystemen på marknaden. Arbetet säkerställs genom långvarigt partnerskap med de ledande aktörerna i värdekedjan.

Vi erbjuder dig som arbetar med utveckling av applikationer och webbtjänster kompetent hjälp och rådgivning kring hur du på bästa sätt förser dina tillämpningar med stöd för smarta kort och Net iD.

Under Teknikresurser hittar du information och råd i arbetet med att integrera Net iD i olika systemmiljöer. Du är också välkommen att kontakta partnergruppen på 08-601 23 00.

Teknisk manual

Genom de standardiserade integrationsgränssnitten PKCS#11 och Crypto API kan du införa säker och enkel inloggning mot i stort sett alla typer av målmiljöer. Mer information om gränssnitten och hur du går till väga hittar du i vår tekniska manual som du beställer genom att fylla i formuläret.