Salitor

Salitor SITHS är en applikation vars inloggning med SITHS-kort sker i samverkan med Net iD Access. Även underskrift hanteras via Net iD Access.
Integrationen gjord med Net iD Access och Net iD Access Server

Förstasidan

Ett ”klick” på mitt användarkonto gör att växling sker till Net iD Access appen.

s_001

 

Efter växlingen till Net iD Access

Här anger jag min PIN-kod för legitimering. Jag ser samtidigt att det är tjänsten ”Salitor” jag är i färd med att logga på mot.

s_002

 

Inloggad och klar!

s_003