Prestanda kortläsare

Att välja kortläsare är en viktig del av ett smartkortsprojekt. Informationen nedan ger en introduktion och några exempel på inloggningstider för en kollektion läsare.

Referens: Windows 7 Compatibility Center

Information om testmiljön

1) Alla tester är utförda på samma dator, en HP EliteBook 6930p Notebook PC med Bios-version F.19 från Juni 8 2010.

2) OS var 64-bitars Windows 7 Ultimate

3) Net iD 5.4.0.26 RC utan SSO/PIN-cache (ingen 32-bit version av Net iD var installerad under testet)

4) Alla drivrutiner är hämtade från tillverkares hemsidor och ska vara de senaste. Hittas nyare innan vi själva gör det så informera oss gärna via info@secmaker.com

5) Först klockades en simulerad Windowsinloggning med ett kort vars diskcache raderats och därefter samma sak men med diskcachen intakt.

6) Testerna utfördes med tre olika kort;
Kort 1: ett Gemalto-kort med native SetCOS 4.4.1, som fyllts till brädden med certifikat, 9 st. 1 par e-leg, tre par HCC och ett     internt certifikat. Profil = Telia EID IP2i
Kort 2: ett Gemalto-kort med native SetCOS 4.4.1 och som fyllts med 6 certifikat. 1 par e-leg, ett par HCC och ett internt certifikat. Ett vanligt SITHS-kort har 4 eller 5 certifikat. Profil=Telia EID IP2s
Kort 3: ett JCOP-kort med dualinterface, FINEID 1.0 och endast 1 certifikat pålagt

7) Alla USB-anslutna läsare kopplades till HP datorns docka

8) Testerna utgörs av en simulerad Windows-påloggning med kort, datorn hade en aktiv VPN-förbindelsen med sin domän vid testets utförande

Kommentarer till testerna

1) Differenserna är så små att de är nära nog försumbara mellan de modeller SecMaker rekommenderar.

2) Notera att en ålderstigen drivrutin kan addera hiskeliga mängder med dyrbara sekunder, se långt ner i tabellen.

3) Många faktorer påverkar den upplevda inloggningstiden i en produktionsmiljö. Du kan inte utlova särskilda inloggningstider till dina användare med utgång från resultaten nedan. Detta är tekniska tider i syfte att jämföra kortläsare med varandra. Kontakta SecMaker om du vill ha hjälp att utvärdera kortläsare och optimera inloggningstiderna i just er systemmiljö.

Att göra

1) Jämföra den mycket vanligt förekommande drivrutinen 4.0.3.7 för GemPC TWIN med version 4.0.8.0.

2) Fördjupa analysen av vad som händer när man nyttjar Microsofts generiska drivrutin (CCID) med tillverkarnas egna. Som synes nedan slår det lite olika beroende på läsare avseende tiderna. Några slutsatser om funktionalitets- eller stabilitetsskillnader är för tidigt att dra men vi vet t.ex. att även om RICOH-läsaren nedan visar bra tider så klipper den förbindelsen när man kör Citrix.

Tabell

Länk till jämförelsetabell