Citrix

Här hittar du information och tips om lösningar med smarta kort och Net iD i Citrix-miljöer.

Inga certifikat i MyStore efter uppkoppling till publicerad applikation?

Det händer att kunder och IT-konsulter undrar varför inga certifikat finns valbara (i IE eller andra applikationer) när kör dem som publicerade applikationer. Kör man istället samma applikation via en publicerad desktop så fungerar det.

Anledningen är att när man kör via en publicerad desktop så körs registervärdet där iid.exe startas. iid.exe är den process som sköter kopieringen av certifikat från kortet till Windows MyStore.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\Net iD

run

Kör man en publicerade applikation startas aldrig iid.exe och inga certifikat finns valbara. Man måste alltså scripta igång iid.exe för att det hela ska fungera.

http://support.citrix.com/proddocs/topic/ica-settings/ica-settings-readersstatuspollperiod.html

When inserting a smart card into the reader there is a two- to five-second delay before the information from the card is read. This delay occurs by design, but it is configurable. The client polls the card for events and the default value for this is five seconds.

http://support.citrix.com/proddocs/topic/ica-settings/ica-settings-resmngrrunningpollperiod.html

Specifies the time, in milliseconds, of polling for a restart of the Smart Card Resource Manager. Used only when there is an outstanding query for that Smart Card Resource Manager availability.