Citrix XenApp

Problem vi jobbar/jobbat med tillsammans med Citrix på senaste tiden

60283916

XA4.5. High CPU utilizationduetolsass.exe/ svchost.exe on servers when using smartcard authentication

Hög processorbelastning uppstår vid frånkopplade sessioner, nu händer ibland att PNAgenten tappar kopplingen (blir utgråad) och måste startas om. Detta utreds av kunden med Citrix.

Löst (Hotfix PSE450R06W2K3X64027) Officiell lösning kommer i HPR07

60343801

SmartCard issue – hidden session with winlogon.exe and csrss.exe: Där winlogon.exe processer ligger kvar och skräpar vilket innebär att servern tillslut inte orkar ta emot fler anslutningar. Server freezes. Eventlog ID 1006:”The terminal server received large number of incomplete connections. The system may be under attack”)

Löst (Hotfix PSE450R06W2K3X6402) Officiell lösning kommer i HPR07

60339377

Smartcard Reader disconnect issue

Citrix har tagit över och felsökning pågår.

60279593

XD reconnect problem: När man återansluter till servern får man inte fram pin dialog

Löst med Net iD 5.5

Tips

I tidigare versioner av Citrix Onlin plug-in kunde man via en funktion i Net iD, [Default Certificate], tvinga fram val av ett särskilt certifikat på korten. I version 12 av går inte detta. pnamain.exe tar alltid det certifikat som Windows anser vara ”Default Certificate”. Men det finns en registerändring man kan göra:

http://support.citrix.com/article/CTX126950

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\Program Neighborhood Agent
Name: SmartCardCertDlgShow
Type: REG_DWORD
Data: 1

På en 64-bit Windows 7 även här
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Citrix\Program Neighborhood Agent
Name: SmartCardCertDlgShow
Type: REG_DWORD
Data: 1

Utan registerändringen får man direkt PIN-dialogen från Net iD: (baserat på default certifikatet)
pnamain_001
Med registerändringen får man först välja certifikat och därefter PIN: (har man bara ett certifikat från rätt CA visas inte dialogen)
pnamain_002
Därefter PIN-dialogen
pnamain_003
pnamain_004