Net iD + Citrix = SSO

Det har varit ett stort fokus det senaste året på att få till en funktionalitet som:

  1. Ger möjlighet att för Windows 7-klienter, som man loggar på med kort,  slippa slå PIN en andra gång när man kopplar upp mot en publicerad applikation. Denna funktionalitet finns för Windows XP men försvann i samband med att GINA’n försvann ur Windows när Windows Vista lanserades.
    .
  2. Möjliggör att man bara anger PIN en gång, under XP och Windows 7, på datorer som INTE loggas på med kort. T.ex. gruppinloggade arbetsstationer ute i verksamheten.
Det finns en uppsjö olika sätta att koppla upp sina sessioner. Det finns egentligen inget ”rätt” eller ”fel” sätt. Det ser lite olika ut helt enkelt beroende på vad man vill uppnå och vilken typ ar arbetssätt man vill stödja.

  • PIN Pass-Through med Windows 7
  • Tap and Go smartcard user switching
  • Kerberos Pass-Through in Windows 7
  • PIN Pass-Through from WI or CAGEE
  • Net iD Watch triggar en ICA-fil direkt
  • Workstation Lock Down